Barnerom/Pass

Barnerom/Pass

For alles sikkerthet er det STRENGT FORBUDT at barn løper rundt i treningssenteret på egen hånd!

Velkommen til A.C.E Xpress barnerom! Her kan barn leke hvis de har tilsyn av en foresatt som er medlem. Vær snill å rydde rommet etter bruk. Ingen mat. Ingen sko.

Vi tilbyr barnepass der en av våre ansatte ser til barn som er påmeldt via vår bookingløsning. I barnepass tiden er barnerommet forbeholdt opp til 6 barn i pass. Foresatte må registrere navn og telefonnummer hos barnepasseren før barnet forlates. Barnepasser følger ikke på do og skifter ikke bleier (da blir foresatte oppringt).